MOHA kundtjänst

MOHA – tillhandahåller uthyrningstjänster av kvalificerade maskinoperatörer inom olika områden. Det är en effektiv lösning för Dig att kunna fokusera på Din kärnverksamhet och anförtro oss att organisera maskinoperatörers arbete och alla bekymmer som hör till det. Du är specialiserad på Din verksamhet och varje avledning av uppmärksamhet eller resurser från Din kärnverksamhet är en förlust. Vi är specialiserade på att hyra ut högt kvalificerade operatörer och vi gör det professionellt. Tack vare innovativ teknik tillhandahåller vi våra tjänster mycket effektivt och ger våra kunder möjlighet att använda dem bekvämt och enkelt.

Hur det fungerar:

  • Vi tar reda på kundens behov
  • Vi tillhandahåller lösningar som uppfyller kundens behov och kapacitet
  • Vi ingår ett avtal med kunden
  • Vi organiserar operatörernas arbete och kontaktar direkt kundens representanter
  • I slutet av månaden utfärdar vi en faktura för de tillhandahållna tjänsterna.

Anmälningsblankett