Integritetspolicy

UAB Idea Grandis, organisationsnummer 304214086 är ett patenterat varumärke MOHA, hanterar och lagrar en del av våra personuppgifter för att säkerställa en smidig och högkvalitativ tillhandahållande av tjänster. Kundernas personuppgifter används endast för ändamål relaterade till tillhandahållande av tjänster och erbjudanden, och det uppmanas att ange det i kontaktformuläret på webbplatsen eller vid beställning av tjänsten på plats. All levererad information samlas in, hanteras och lagras på det sätt och i de syften som anges i denna sekretesspolicy.

Vilken information vi bearbetar

Kundens personuppgifter som anges i kontaktformuläret används endast för att tillhandahålla tjänsterna och endast i den utsträckning som är nödvändig för tillhandahållandet av en viss tjänst eller erbjudande. Kontaktinformation som telefon, e-postadress, förnamn eller efternamn är nödvändigt för att kontakta kunden och samlas in endast för detta specifika syfte. Uppgifterna i fakturan är obligatoriska enligt Litauens lagstiftning, därför fylls de med informationen från kunden. När du utför dataöverföring eller återställning från hårdvaran, bekräftar teknikerna alltid skriftligt i förväg om samtycke till att ladda ner befintlig data och endast till media som kunden har medfört.

Mottagare av uppgifter

All kundinformation samlas in och lagras utan att kränka den personliga integriteten och får inte lämnas ut till tredje part, såvida det inte krävs enligt lagarna i Republiken Litauen eller kunden avstår från sina ekonomiska skyldigheter. Behandlingen av kunddata utförs i enlighet med civillagen och lagar om dataskydd som reglerar dem.

Lagringstid för personuppgifter

Bemanningsföretag som hyr ut operatörer måste förvara fakturan för de tjänster som tillhandahålls i 10 år från dagen för utfärdandet. Andra uppgifter som samlas in online kan lagras på obestämd tid beroende på uppgifternas art. Villkor för behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kan samlas in, lagras, behandlas, inklusive tillhandahållna, både i digital form och på materiella eller pappersmedia på alla tillgängliga sätt, inklusive e-post- och internetanslutning, som, beroende på vilken typ av data som behandlas, skulle säkerställa säker behandling och förhindra obehörig åtkomst till Dina personuppgifter.

Dina rättigheter och skyldigheter
Personen som har beställt tjänster från MOHA-byrån tar på sig ansvaret för den information som tillhandahålls, som måste överensstämma med sanningen och samtycker till att vara ansvarig för eventuella skador och förluster som kan uppstå till följd av felaktig information.

Du har rätt att begära tillgång till Dina personuppgifter som behandlas och hur de behandlas och att begära att sådana uppgifter tillhandahålls Dig. En gång per kalenderår kan uppgifterna tillhandahållas gratis, men i andra fall kan för tillhandahållandet av uppgifterna fastställas en avgift, som inte överstiger kostnaden för tillhandahållandet av uppgifterna.

Du har rätt att kräva att MOHA rättar till eventuella felaktigheter i Dina personuppgifter utan kostnad. Du har också rätt att invända mot behandlingen av Dina personuppgifter och deras utlämnande till tredje parter, såvida inte detta är nödvändigt för tillhandahållandet av de tjänster som anges på webbplatsen.
Om du besöker vår webbplats moha.lt, samlar vi inte automatiskt in information eller besökstatistik, förutom att vi fyller i kontaktformuläret, som vidarebefordrar till oss informationen Du angett.

Kontroll av Din integritet

Även om vår webbplats inte använder cookies kan Du ändra Dina webbläsarinställningar och inaktivera cookies när som helst. Att inaktivera alla cookies på webbplatsen rekommenderas inte eftersom det kan orsaka besvär när du använder andra webbplatser där Du vill bli ihågkommen.

Läs webbläsarens instruktioner om hur Du bäst blockerar cookies och andra spårningsmekanismer. Dessa sekretesshanteringslänkar på webbläsare kan också vara till hjälp.

Ytterligare säkerhetsåtgärder

Webbplatsen använder krypteringsprotokollet SSL för att kryptera information när Du surfar på webbplatsen. Informationen som lagras i databasen är skyddad mot obehörig åtkomst av obehöriga personer med Brute Force (lösenordsgissning) skydd.

Kontaktinformation 

Om Du har frågor angående bestämmelserna i denna sekretesspolicy eller vill lämna in en begäran om tillgång till Dina personuppgifter, korrigeringar och meningsskiljaktigheter, kan Du skicka ett e-postmeddelande till info@moha.lt. Annars kontakta oss skriftligen. Du måste tydligt ange Ditt namn i ansökan. Vid behov får Du mer detaljerade förklaringar.