Allmänna frågor

Vad är uthyrning av operatörer?

Uthyrning av arbetskraft och dess grundläggande princip är att för den erforderliga perioden (en dag, en vecka, en månad, ett år) hyrs till företagen kvalificerade operatörer av olika mekanismer som utför det arbete som tilldelats dem, men företagen själva anställer inte dem.

Hur kontaktar jag?

Våra öppettider är mellan 08:00 och 17:00 utom helger och helgdagar. Vi svarar vanligtvis omedelbart eller återkommer samma arbetsdag. Fyll i formuläret för operatörernas arbete så kontaktar vi Dig. Om Du vill beställa våra tjänster – fyll i formuläret för kunder. För alla andra frågor kontakta moha@moha.lt

För operatörer

Varför är det värt att jobba på MOHA?

Eftersom vi alltid följer avtalen. Vi kommer att ge Dig goda arbetsvillkor och betala rätt lön.

Är jobbet lagligt?

Ja, vi tecknar alltid kontrakt.

Hur mycket betalar ni?

Vi betalar Dig alltid enligt överenskommelse. Lönen beror på Din kvalifikation och de avtalade villkoren med kunden. Vi tillhandahåller arbetsvillkor skriftligen och följer dem.

Vad är lojalitetstillägg?

Tillägget betalas för ett specifikt slutfört projekt. Om arbetstagaren arbetade innan projektets slutförande betalas en extra lojalitetstillägg. Tillägget beräknas utifrån arbetade timmar på projektet. Tilläggets storlek bestäms från fall till fall.

Vilka kontrakt tecknar ni med anställda?

Vi tecknar med anställda tidsbegränsade eller långsiktiga kontrakt. Det hittills mest populära avtalet är tidsbegränsat – ”projekt till projekt”.

Kan jag förvänta mig en långsiktig anställning på ert företag?

Ja, vi uppskattar det och försöker hitta nästa projekt som passar Dig bäst efter varje projekt och ger goda arbetsförhållanden.

Hur snabbt anställer ni?

Vi anställer inom 24 timmar efter att ömsesidig överenskommelse har uppnåtts.

Anställer ni kvinnor?

Ja.

Specialister av vilka nationaliteter anställer ni?

Vi har specialister av alla nationaliteter. Vi skiljer inte anställda efter nationalitet, utan värdesätter pålitlighet, kompetens och förmågan att tala engelska eller andra språk.

Med vilken mekanism eller kran behöver jag arbeta?

Vi arbetar endast med maskiner eller kranar i tekniskt gott skick. De är något olika i varje projekt, så vi kommer att informera Dig separat i varje enskilda fall.

Var kommer jag att arbeta, i vilken stad, i vilket land?

Vi arbetar i hela EU, Skandinavien, Storbritannien och Baltikum. Du kan välja själv land och arbetslängd.

Vad blir rotationen, när jag kommer hem från tjänsteresa?

Vi ger våra anställda ett bekvämt arbetsschema, vanligtvis kommer de anställda tillbaka efter 3-6 veckor.

Betalar ni för resor till och från arbete?

Ja, om det inte är din permanenta hemvist.

Hur betalas lönen för tjänsteresor?

För tjänsteresor betalas en högre lön och följs alla lagar.

Finns arbetskläder och säkerhetsutrustning?

Ja, vi tillhandahåller kläder och all nödvändig säkerhetsutrustning för jobbet.

Vilken är arbetstid?

Vanligtvis jobbar man 8 timmar mellan kl. 06:00 och 18:00.

Betalas övertid?

Vi betalar övertid när en anställd arbetar fler timmar än överenskommits och i enlighet med lagen.

Vad är en nattskift?

Nattskiftet är när arbetstagaren arbetar mellan kl. 22.00 och 06.00.

När är det möjligt att ta semester?

Semester och dess längd beviljas genom ömsesidig överenskommelse. Semester beviljas vanligtvis efter genomförandet av ett specifikt projekt.

För kunder

Vilka är fördelarna med uthyrning av operatörer?

Fördelarna med uthyrning av operatörer är följande:

Företaget kan ägna alla sina resurser åt huvudverksamhet.

Tillfälligt arbete, om företaget letar efter en tillfällig anställd under en viss period (tillfällig anställning för en dag, en månad eller en annan period, liksom för en specifik uppgift, etc.)

Fast arbete, vi tillhandahåller högt kvalificerade specialister, vi ersätter dem vid semester eller sjukdom.

Vi utför för Dig: personalrekrytering, planering av arbetschema, instruering, utbildning, sköter boende och tjänsteresor.

Arbetsgivaren behöver inte oroa sig för sökning, urval, jobbannonser, administration av personalbokföringsdokument, såsom ingående/uppsägning av kontrakt, semestrar etc., betalning av anställdas löner.

Hur mycket kostar en bra anställd?

Det är vanligtvis enkelt att beräkna kostnader:

  • Lön;
  • Boende – och resekostnader;
  • Semesterersättning;
  • Avgångsvederlag;
  • Administrativa kostnader 5 + 10 procent.

Det är svårt att beräkna, men det kostar verkligen:

  • Arbetseffektiviteten hos en okvalificerad specialist är 10 + 100 procent lägre;
  • Driftstopp på grund av anställdas sjukdom eller frånvaro;
  • Materialskador på grund av anställdas fel.

Vilken typ av anställda hyr ni ut?

Hos oss arbetar högkvalificerade operatörer av olika mekanismer. De har nödvändiga kvalifikationer och hälsointyg och mer än 2 års arbetslivserfarenhet och som talar flera språk.

Vilken typ av anställda hyr ni inte ut?

Vi hyr inte ut: icke-operatörer med ovanor och utan den nödvändiga kompetensen.

Hur länge kan en operatör hyras?

Man kan hyra – för en timme, en dag, en vecka, en månad eller för någon annan överenskommen period.

Hur får man ett erbjudande?

Fyll i formuläret för kunder så kontaktar vi Dig för att kunna lämna ett exakt erbjudande.

Hur mycket kostar att hyra en operatör?

Vi anger pris för varje beställning eller ingår långsiktiga kontrakt. Priset påverkas vanligtvis av tre väsentliga faktorer: hyresperioden, brådska och operatörens kompetens.

Är det möjligt att välja en specifik operatör (som redan har jobbat hos oss)?

Ja, vi ger den möjligheten.

Jobbar praktikanter hos er?

De jobbar inte,  såvida inte kunden har ett sådant behov.

Hur beräknas fakturan?

Fakturan baseras på de faktiskt arbetade timmarna, om inte annat avtalats.

Vilken valuta fakturerar vi i?

Fakturan skrivs  i euro, om inte annat avtalats.

Är det nödvändigt att teckna kontrakt?

Ja, vi börjar inte arbeta utan ett kontrakt.

Hur kan jag betala till er?

Endast genom överföring till det konto som vi har angett.

Varför ert namn är MOHA i stället för företagsnamn UAB ”Idea Grandis”?

MOHA är vårt patenterade varumärke som ägs av UAB ”Idea Grandis”.

Vem kontaktar jag om jag redan har tecknat ett kontrakt?

Kontakta projektledaren som tilldelats Dig, dennes kontakter anges alltid i bilagan till kontraktet.

Hur snabbt kan en operatör bytas ut?

Om detta är av objektiva skäl, inom 48 timmar.

Vem vänder jag mig till om jag inte hittar svaret?

Om Du inte hittar den information du behöver – kontakta oss, Du kan hitta kontakterna under rubriken Kontakter på webbplatsen eller bara skriv till moha@moha.lt